قالب وبلاگ

قالب وبلاگ

زبان انگلیسی راهنمایی کنگان - نمونه سوالات و گرامر زبان دوم راهنمايي-درسهای 1 تا 4
 
زبان انگلیسی راهنمایی کنگان
شرح فعالیتهای گروه زبان تدریس قسمتهای مختلف کتاب-نمونه سوالات امتحانی درس به درس و نوبت و......
درباره وبلاگ


این وبلاگ در سال 1386 با هدف کمک به دانش اموزان دوره راهنمایی برای بهتر فهمیدن نکات درسی کتاب زبان انگلیسی راه اندازی شده است .در این وبلاگ شما می توانید شیو ه های تدریس قسمتهای مختلف کتب راهنمایی همراه با تدریس درس به درس و نمونه سوالات امتحانی و مطالب جالب و سر گرم کننده دیگری نیز ببینید.امیدواریم با استفاده از نظریات و انتقادات گرانبهای شما در بهبود کیفیت این وبلاگ بکوشیم. چشم انتظار پیشنهادات و انتقادات گرانبهای شما عزیزان هستیم.
 به معنی ( وجود دارد ) قبل از اسامی جمع بکار میرود.:There are

 

1)There are five cars in the street.

 

2)There are ten boys in the classroom.

 

 به معنی( تعداد زیادی ) قبل از اسامی جمع بکار میرود.:Many

 

1 ) There are many  trees in the park.

 

2)There are many  books in the library.

 

 

سئوالی کردن :

 

برای سئوالی کردن این جملات کلمات is , are را در اول جمله قبل از  there مینویسیم.

 

 1) There is a fan in the room.

 

Q:Is there a fan in the room?

 

 

2) There are many cars in the street.

 

Q:Are there many cars in the street?

منفی کردن:

 

برای منفی کردن این جملات کلمه not را بعد از کلمات there is , there are  مینویسیم.

 

1) There is a fork on the table.

 

N: There is not a fork on the table.

 

 

2) There are many books on the table.

 

N: There are not many books on the table


گرامر درس اول كتاب دوم

صفت

 کلمه ای است که درباره اسم توضیح میدهد.مانند رنگها:

black , blue , brown , green , white , yellow 

جای صفت در جمله :

 صفت در جملات انگلیسی قبل از اسم یا بعد از فعل کمکی بکار میرود. 

1) That book    is    black.         

2) That is a    black    book

سئوال امتحا نی:

 

1) This is a ……………………..( red pen  ,  pen red ,  red pens )

 

2) They are …………………….( white car , white cars , cars white )

 

:What colour

 

به معنی ( چه رنگی )  برای پرسیدن رنگ  در اول جمله بکار میرود.موقع سئوالی با این کلمه رنگ از جمله

 

 حذف میشود.

 

1)  These pens are blue.

 

Q: What colour are these pens?

 

 

2) The hat is brown.

 

Q: What colour is the hat?

 

 

حرف تعریفThe :

 

 قبل از اسامی مفرد یا جمع که برای ما شناخته شده اند و مشخص هستند بکار میرود.

 

جواب دادن به سئوال:

 

برای  جواب دادن به سئوال ابتدا کلمه پرسشی را حذف میکنیم سپس جمله را از حالت  سئوالی خارج  میکنیم  و

 

 درپایان رنگ را به جمله اضافه میکنیم.

 

1) What colour is the cat? ( white )

 

A: The cat is white.

 

 

2) What colour are the dogs? ( brown )

 

A:The dogs are brown

 


ساعت -درس چهارم کتاب دوم راهنمایی

پرسيدن ساعت
 

  • What time is it?

  • Where's the time, please?

  • Can you tell me the time, please?

 


بيان ساعت

راههاي مختلفي براي بيان ساعت وجود دارد:

۱- استفاده از past و to
 

2:15

a quarter past two

2:30

half past two

2:05

five past two

 

 

 

2:40

twenty to three

2:55

five to three

2:45

a quarter to three

وقتي عقربه دقيقه شمار دقيقاً  روي 5، 10، 15، 20 و ... قرار نمي‌گيرد (مثلاً 12، 24 و ...) در اينصورت از minutes استفاده مي‌شود:
 

3:04

four minutes past three

12:54

six minutes to one

2- استفاده از ساختار hour+minutes:

 It's 7.30  (seven thirty)

 It's 5.25  (five twenty-five)

 It's 2.42  (two fourty-two)

 It's 9.53  (nine fifty-three)

3- استفاده از o'clock

وقتي ساعت کامل مي‌شود (عقربه دقيقه شمار دقيقاً روي 12 قرار مي‌گيرد)، از o'clock استفاده مي‌شود:

   It's two o'clock

4- استفاده از a.m. و p.m.

وقتي بخواهيم روز يا شب را مشخص کنيم از a.m. (براي روز) و p.m. (براي شب) استفاده مي‌کنيم:

It's two p.m.

It's two a.m.


منبع: www.zabanamoozan.com


_نمونه سوال

 گفتگوهای زیر را با کلمات مناسب کامل  کنید.( 4 نمره )

 A: Excuse …….. , have ……………. a red pencil? 

 B: Yes, I have. 

 A:What ……………..……. is it?                          

 B: It`s red .Here you are 

 A: ………………………….. 

 A: Are there many cars in the ………………… ? 

 B: Yes, there are many ……………. In the street .   

 A: Are there many buses in the street , ……………..? 

  B: No, there …………….. one bus in the street.


_کلمه ناهماهنگ را مشخص کنید.( 2 نمره )

 

  1) red _ blue _ comb _ brown           2) one _ two _ tree _ four

 

3_با کلمات داده شده جملات زیر را کامل کنید . ( 2 نمره )

( many _ apple _  on _ black )

 

 1)There is an ………………… in the basket. 

 2)I have a …………………… shirt . 

 3)There are …………………. cats in the house  .  

 4)There is a map ………………. the wall.

4_با توجه به تصویر جمله زیر را کامل کنید.( 1 نمره )

                                  

                         

 1)There is ……………… in the  …………… (  چنگال    )              

 

5_جمله زیر را ابتدا سئوالی و سپس منفی کنید.( 1 نمره )

 

 1)There`s a bag on the table. 

 Q:………………………………………………… 

 N: …………………………………………………

 

6_جواب صحیح را انتخاب کنید.( 1  نمره )

 

 1)They are ………………( blue car _ blue cars _ cars blue ) 

 2)There ………… many boys in this school. ( is _ are _ am )

 

7_جمله زیر را با کلمه پرسشی مناسب   سئوالی کنید .(1 نمره )

 1)The dog is white.     

Q: …………………………………………………?

 

8_ با استفاده از کلمات داخل پرانتز به سئوالات زیر پاسخ دهید.( 2 نمره )

 

 1) What colour are the hats?( red )                  

 A: ……………………………………………………………. 

 2)Is there a teacher in the classroom? ( student ) 

 A: ………………………………………………………….

 

9_کلمات ناقص را در جملات زیر با حروف مناسب کامل کنید و در جای مربوطه بنویسید. ( 6 نمره )

 

 a) The  sol _ ier  has a  gr _ en   shirt.       

 b) The  sh _ p  is  ye_low.   

 c) There are  ei_hteen   sp_ons  on the table.     

 d) There are many  no_ebooks  in the  lib_ary.   

 e) There is a fo_k in the pic_ure .    

 f) The  sho_s  are  in the ro_ m . 

موضوعات
پیوندهای روزانه
پيوندها


 
 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است |طراحی : پیچک